Cláraigh d'imeacht

Bain úsáid as an fhoirm seo le sonraí imeachtaí a bhaineann leis an Ghaeilge a chlárú. Líon isteach an fhoirm thíos agus cuirfidh muid d'imeacht ar an tsuíomh.

Cead de dhíth

Seachas do chuid sonraí teagmhála féin (atá de dhíth orainn don fhíorúchán), foilseofar an t-eolas a sholáthraíonn tú ar an fhoirm thíos ar shuíomh Líofa. Má aontaíonn tú leis seo, ticeáil an ticbhosca Aontaím thíos. Mura n-aontaíonn tú, gabh i dteagmháil le duine d'Oifigigh Líofa – 028 90 515008.

Dáta agus am an imeachta *
Cur síos an imeachta
E.g., 23 Ean 2019
E.g., 11:45
Dáta agus am críochnaithe an imeachta
The optional date and time the event ends.
E.g., 23 Ean 2019
E.g., 11:45
Seoladh ríomhphoist fá choinne tuilleadh eolais faoin imeacht (Foilseofar an seoladh seo ar an tsuíomh)
Uimhir theagmhála fá choinne tuilleadh eolais faoin imeacht (Foilseofar an uimhir seo ar an tsuíomh).

Do shonraí teaghmhála

Soláthraigh do shonraí teagmhála le do thoil ar eagla go mbeadh orainn teagmháil a dhéanamh leat maidir le soiléiriú nó le fógra a thabhairt duit (Ní fhoilseofar ar an tsuíomh na sonraí teagmhála a sholáthraíonn tú thíos).

Ní fhoilseofar é seo ar an tsuíomh.
Ní fhoilseofar é seo ar an tsuíomh.

Vertical Tabs