Nascanna Úsáideacha

Cúrsaí teanga ar líne

Cúrsaí Gaeilge ar líne ag leibhéil éagsúla. www.ranganna.com
60 ceacht idirghníomhach Gaeilge ar líne. Tá an chéad cheacht saor in aisce. http://talkirish.com/online-irish-course/
Tá roinnt frásaí Béarla go Gaeilge ar an suíomh seo chomh maith le heolas úsáideach eile faoin Ghaeilge. www.101languages.net/irish/
Réamhchúrsa gairid Gaeilge dóibh siúd a d’fhoghlaim an teanga san am a chuaigh thart agus a bhfuil cuimhne acu go fóill ar fhocail agus ar fhrásaí. www.rte.ie/easyirish/
Foghlaim bun-Ghaeilge ar chúrsa cúig seachtaine déag. Bealach spraíúil san áireamh fosta le do leibhéal Gaeilge a thástáil. www.bbc.co.uk/northernireland/irish/blas/learners/
Is é is aidhm an tsuímh seo cuidiú le daoine Gaeilge a fhoghlaim trí cheachtanna gearra ar líne. Áirítear triail leis atá saor in aisce.  www.bitesizeirishgaelic.com/
Soláthraíonn Gaeltalk réimse de chúrsaí Gaeilge ar líne a dhíríonn ar úsáideoirí aonair, úsáideoirí corparáideacha agus daltaí Ardteistiméireachta. www.gaeltalk.net
Is scrúduithe do dhaoine fásta ar inniúlacht ghinearálta sa teanga Ghaeilge iad TEG nó Teastas Eorpach na Gaeilge atá bunaithe go ginearálta ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha. www.teg.ie/english/about_teg.htm
Lonnaithe i Muileann an tSiáin, Contae Thír Eoghain, is é cuspóir EasyIrish.com Gaeilge a theagasc trí phodchraoltaí agus eolas saor in aisce a thairiscint. www.easyIrish.com

Téarmaíocht agus Foclóirí

Suíomh acmhainní Gaeilge. Cuimsítear foclóirí, liosta téarmaíochta agus téacsanna Gaeilge. Tá fóram d’aistritheoirí ar an suíomh fosta. www.acmhainn.ie
Uirlisí seiceáil litriú agus ghramadach na Gaeilge a bhfuil gradaim gnóthaithe acu. www.cruinneog.com
Bunachar sonraí Téarmaíochta Náisiúnta don Ghaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar agus ag DCU i gcomhar leis an An Choiste Téarmaíochta agus le Foras na Gaeilge. www.focal.ie.

 

An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge de chuid Fhoras na Gaeilge. Áirítear leis leaganacha digitithe de Foclóir Gaeilge Béarla agus English Irish Dictionary. www.focloir.ie

Na Meáin

Cuireann PEIG.ie eolas ar fáil maidir leis an Ghaeilge, chomh maith leis an nuacht Gaeilge agus Gaeltachta is nua. www.peig.ie
Cuireann Tuairisc.ie seirbhís nuachta Gaeilge ar fáil do phobal uile na Gaeilge, in Éirinn agus thar lear. www.tuairisc.ie
Is cairtstáisiún raidió lánGhaeilge do dhaoine óga é Raidió Rí-Rá. www.rrr.ie
Geata chuig na hábhair Ghaeilge ar fad ar an BBC. Áirítear leis acmhainní spraíúla foghlama do dhaoine óga. www.bbc.co.uk/northernireland/irish/index.shtml
Raidió Fáilte, stáisiún raidió Gaeilge a bhfuil gradaim gnóthaithe aige, a chraolann ó Bhéal Feirste. www.raidiofailte.com
Raidió na Life, stáisiún raidió Gaeilge lonnaithe i mBaile Átha Cliath. www.raidionalife.ie
RTÉ, Raidió na Gaeltachta. Stáisiún raidió Gaeilge a chraolann ó Thír Chonaill, ó Ghaillimh, ó Chiarraí agus ó Bhaile Átha Cliath. www.rte.ie/rnag
Craolann RTÉ roinnt cláir Ghaeilge ar an teilifís agus ar an raidió. www.rte.ie
Cainéal Gaeilge na hÉireann, TG4. Is féidir cuid dá chlár a choimhéad anseo ar líne. www.tg4.tv.

 

Tairseach nuálach nuachta atá ag freastal ar phobal na Gaeilge in Éirinn agus thar lear. www.nuacht24.com
Is iris chultúir agus stíl mhaireachtála ar líne é NÓS. www.nos.ie
Is é an cuspóir atá ag Daltaí na Gaeilge ná an Ghaeilge a chur chun cinn agus a theagasc trí ranganna agus acmhainní ar líne. www.daltai.com.

 

Is tairseach ghréasáin é Meon Eile a thugann léargas ar leith ar an saol i gCúige Uladh agus i gceantair eile. www.meoneile.ie