Cairde Uí Néill

Cairde Uí Néill

Teach an Iarthair,
3 Bóthar Dhún Geanainn,
Oileán an Ghuail,
Co. Thír Eoghain
BT71 4HP

Idirlíon: www.cairdeuineill.org

Ríomhphost: cairdeuineill@hotmail.com

Guthán: 028 8774 1576

Mobile (ga): 7823773324

Tá Cairde Uí Néill lonnaithe in Oileán an Ghuail agus eagraíonn siad ranganna agus imeachtaí seachtainiúla d’óg is d’aosta ar fud cheantar Oileán an Ghuail/Chluain Eo.