Comhairle Ceantair Fhear Meanach agus na hÓmaí (An Ómaigh)

Comhairle Ceantair Fhear Meanach agus na hÓmaí (An Ómaigh)

An Ghráinseach,
Bóthar Mhuinseo,
An Ómaigh,
Co. Thír Eoghain
BT79 7BL

Idirlíon: www.fermanaghomagh.com

Ríomhphost: info@fermanaghomagh.com

Guthán: 0300 303 1777

Eagraíonn an Chomhairle ranganna, gníomhaíochtaí agus imeachtaí sa cheantar! Gabh i dteagmháil leis an Oifigeach Gaeilge le haghaidh tuilleadh eolais.