Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin

Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin

Oifigí an Bruaigh Ghlais,
Eastát Tionsclaíochta an Bruaigh Ghlais,
Iúr Chinn Trá,
Co. an Dúin
BT34 2QU

Idirlíon: www.newrymournedown.org/

Ríomhphost: mici.walsh@newryandmourne.gov.uk

Guthán: 028 3031 3258

Eagraíonn an Chomhairle ranganna, gníomhaíochtaí agus imeachtaí sa cheantar! Gabh i dteagmháil leis an Oifigeach Gaeilge le haghaidh tuilleadh eolais.