Comhairle na Gaelscolaíochta

Comhairle na Gaelscolaíochta

Teach an Gheata Thiar,
4 Sráid na Banríona,
Béal Feirste,
Co. Aontroma
BT1 6ED

Idirlíon: www.comhairle.org

Ríomhphost: oifig@comhairle.org

Guthán: 028 9032 1475

Is bord comhairleach don Oideachas trí mheán na Gaeilge é Comhairle na Gaelscolaíochta.