Croí Éanna

Croí Éanna

Croí Éanna,
An Bóthar Ard,
Gleann Ghormhlaithe,
Co. Aontroma
BT36 7AU

Idirlíon: www.gse.ie

Ríomhphost: eolas@croieanna.com

Guthán: 028 9083 0088

Cuireann Croí Éanna an Ghaeilge, an cultúr, ceol traidisiúnta agus cluichí Gaelacha chun cinn i nGleann Ghormlaithe.