Gaeláras Mhic Árdghail

Gaeláras Mhic Árdghail

6B Sráid an tSéipéil Uacht.,
Iúr Chinn Trá,
Co. an Dúin
BT34 2DS

Idirlíon: www.iurchinntra.ie/

Ríomhphost: macdhaibheid@btinternet.com

Guthán: 07714 728101

Eagraíonn Gaeláras Mhic Árdghail, atá lonnaithe ar an Iúr, ranganna agus imeachtaí d’fhoghlaimeoirí ag gach leibhéal i mórcheantar an Iúir, an Dúin agus dheisceart Ard Mhacha.