Gaelscoileanna Teo

Gaelscoileanna Teo

Halla Naomh Pádraig, Marino Institute of Education,
Griffith Avenue,
Dublin

Idirlíon: www.gaelscoileanna.ie

Ríomhphost: oifig@gaelscoileanna.ie

Guthán: 353 1 853 5195

Tacaíonn Gaelscoileanna le bunú agus le forbairt scoileanna a sholáthraíonn oideachas trí mheán na Gaeilge ag leibhéal na bunscolaíochta agus na meánscolaíochta araon.