An tÁisaonad

An tÁisaonad

Coláiste Ollscoile Naomh Muire,
191 Bóthar na bhFál,
Béal Feirste,
Co. Aontroma
BT12 6FE

Idirlíon: www.aisaonad.org

Ríomhphost: eolas@aisaonad.org

Guthán: 028 9024 3864

Bunaíodh an tÁisaonad i 1998 le háiseanna oideachais a sholáthar d’earnáil na Gaelscolaíochta, ar comhchaighdeán agus ar comhphraghas lena gcomhionann i mBéarla.