Nuacht Líofa

Cuirtear tús le Scéim Sparánachta na Gaeltachta i Mí Eanáir

8 Eanáir 2019

D’fhógair an Roinn Pobal inniu go bhfuil Scéim Sparánachta na Gaeltachta Líofa 2019 ar oscailt le hiarratais ón 8ú Eanáir 2019.

Tugann an Ghaeltacht deis do chuairteoirí iad féin a thumadh i bpobal Gaeilge, a gcuid eolais ar an Ghaeilge a fheabhsú, agus úsáid na teanga a mhéadú trí fhreastal ar ranganna, agus páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha, spórt agus ceol trí mheán na Gaeilge san áireamh.

Tá Scéim Sparánachtaí Gaeltachta ar fáil do mhic léinn a bhfaigheann a dtuismitheoirí sochar de réir tástála acmhainne nó do fhoghlaimeoirí fásta a fhaigheann ceann de na socair cháilitheacha agus atá ina gcónaí i dTuisceart Éirinn. Cionn is go bhfuil an t-éileamh ar an sparánacht – atá £500 an mac léinn ar an mheán agus lóistín agus teagasc san áireamh - an-mhór, tugtar tús áite do na daoine fásta agus na mic léinn siúd nach bhfuair sparánacht riamh agus a chomhlíonann an critéir atá leagtha amach san fhoirm iarratais. 

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ón suíomh idirlín CommunitiesNI (www.communities-ni.gov.uk) nó trí theagmháil díreach a dhéanamh le Líofa ag 02890515058. Cuirfear deireadh leis an scéim ar an 5ú Márta agus cuirfear iarrthóirí ar éirigh leo ar an eolas i mí an Mhárta 2019.

Ón uair a cuireadh tús leis an scéim fuarthas 1,984 iarratas agus bronnadh 675 sparánacht.