Nuacht Líofa

Osclaíonn an tAire an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa

10 Feabhra 2022
Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa 2022

Inniu d’fhógair an tAire Pobal Deirdre Hargey go bhfuil an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa 2022 oscailte anois le haghaidh iarratas.

I dteannta na 100 sparánacht atá ar fáil, 70 iarratasóir rathúla ó 2020 nach raibh ábalta freastal ar chúrsa Gaeltachta mar gheall ar shrianta Covid-19, beidh siad ábalta freastal in 2022, rud a fhágann gurb í £85,000 an infheistíocht iomlán i mbliana.

Is éard a dúirt an tAire Hargey

“Tá lúcháir orm a fhógairt go bhfuil an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa oscailte anois le haghaidh iarratas. Seo é an chéad chlár ó thús na paindéime, rud a fhágann go mbeidh iarratasóirí rathúla ábalta Gaeilge a fhoghlaim arís agus ní hamháin sin beidh siad ábalta a bheith páirteach in imeachtaí cultúrtha éagsúla, leithéidi spóirt agus ceoil.

“Leis an scéim tá deis ann ceangail agus cairdis nua a dhéanamh le daoine a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá ag iarraidh a n-úsáid féin den teanga a fhorbairt.

“Bhí an scéim seo ina cuidiú cheana le breis is 750 duine fásta agus duine óga iad féin a thumadh i bpobal Gaeltachta agus cur lena líofacht sa teanga.”

Sa Ghaeltacht tá deis ar fáil do dhaoine atá ag freastal iad féin a thumadh i bpobal Gaeltachta, cur lena gcuid eolais agus lena n-úsáid i dtaca leis an teanga ach freastal ar ranganna agus a bheith rannpháirteach i réimse leathan d’imeachtaí cultúrtha lena n-áirítear spórt agus ceol trí mheán na Gaeilge.

Tá an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta oscailte anois do mhic léinn a bhfuil a dtuismitheoirí ag fáil sochar de réir tástála acmhainne, nó daoine fásta atá ag foghlaim agus atá ag fáil ceann de na sochair cháilitheacha. Toisc go bhfuil an-tóir ar an sparánacht – £500 an duine ar an mheán agus folaíonn sé lóistín agus teagasc – tugtar tús áite do na daoine fásta nó na mic léinn siúd nach bhfuair sparánacht roimhe agus a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach san fhoirm iarratais.

Is féidir iarratais a chur isteach ar líne nó ach teagmháil a dhéanamh go díreach le Líofa ar 028 9051 5114.

Druidfidh an scéim ar an 4 Márta 2022 agus cuirfear iarratasóirí rathúla ar an eolas faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022.