Cláraigh le Líofa

Iarrtar ort trí dhúshlán Líofa gealltanas pearsanta a thabhairt go gcuirfidh tú snas ar do chuid Gaeilge agus go mbainfidh tú úsáid aisti le dul i dtreo na líofachta faoin bhliain 2015.

Nuair a thugann tú gealltanas Líofa, téann tú i bpáirt le pobal ilchineálach foghlaimeoirí agus cainteoirí Gaeilge ar mian leo cur lena líofacht agus níos mó Gaeilge a úsáid.

Tá dhá acmhainn foghlama Líofa ar fáil d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge trí bhallraíocht Líofa:

Nuair a chláraíonn tú le Líofa, beidh tú i dteideal síntiús bliana saor in aisce do Chúrsa Bunleibhéil le Ranganna.com ar fiú £120 é. Rachaidh Líofa i dteagmháil leat in am trátha le do chuid sonraí chun logáil isteach nuair a bheidh tú cláraithe le Dúshlán Líofa.

  • Beidh Now You’re Talking ar fáil duit láithreach le tús a chur le do thuras Líofa.
  • D’fhéadfaí go mbeifeá i dteideal cur isteach ar Sparántacht Ghaeltachta Líofa.

Bailíonn Líofa ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist iarrthóirí ar mhaithe le teagmháil a dhéanamh leo. Is féidir le hiarrthóirí cód poist a thabhairt más mian leo agus tabharfaidh seo léargas do Líofa cá bhfuil baill Líofa lonnaithe.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi seo cuir ríomhphost ar liofa@communities-ni.gov.uk.

Ní roinnfear an t-eolas seo le tríú páirtí ar bith.