Irish classes in Co. Armagh

  • Bessbrook Irish-Language Group, Bessbrook

  • Conradh na Gaeilge, Belleeks, Beleeks

  • Craobh na Lorgan de Chonradh na Gaeilge, Lurgan

  • GAA Irish Language and Cultural Officer (Armagh), Armagh

  • Tí Chulainn, Mullaghbane