Cláraigh le Líofa

Nuair a thugann tú gealltanas Líofa

Bailíonn Líofa ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist iarrthóirí ar mhaithe le teagmháil a dhéanamh leo. Is féidir le hiarrthóirí cód poist a thabhairt más mian leo agus tabharfaidh seo léargas do Líofa cá bhfuil baill Líofa lonnaithe.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi seo cuir ríomhphost ar liofa@communities-ni.gov.uk.

Ní roinnfear an t-eolas seo le tríú páirtí ar bith.