Latest news

4 Márta 2024

D’fhógair an Roinn Pobal inniu go mbeidh an Scéim Sparántachtaí...

10 Feabhra 2022

Inniu d’fhógair an tAire Pobal Deirdre Hargey go bhfuil an Scéim...

Líofa go dtí seo

26,394

daoine cláraithe cheana

Cad is Líofa ann?

Liofa symbol

Ciallaíonn an focal Líofa teanga a bheith ar do thoil agat agus sin é go díreach an cuspóir atá ag Líofa – líon na ndaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu a mhéadú.

Tá sé d'aidhm againn anseo ag Líofa  an oiread agus is féidir a spreagadh le gealltanas pearsanta a thabhairt feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, agus trí sin, a bheith ina mball de phobal daoine atá ar aon dearcadh faoi úsaid agus faoi fhoghlaim na Gaeilge. Tá d'aidhm againn fosta tacaíocht a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí ag céimeanna éagsúla ar a dtura

Léigh níos mó