Féilire Imeachtaí

Dom Lua Mái Céa Déa Aoi Sat
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Líofa go dtí seo

21,765

daoine cláraithe cheana

Cad is Líofa ann?

Liofa symbol

Ciallaíonn an focal Líofa teanga a bheith ar do thoil agat agus sin é go díreach an cuspóir atá ag Líofa – líon na ndaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu a mhéadú.

Tá sé d'aidhm againn anseo ag Líofa  an oiread agus is féidir a spreagadh le gealltanas pearsanta a thabhairt feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, agus trí sin, a bheith ina mball de phobal daoine atá ar aon dearcadh faoi úsaid agus faoi fhoghlaim na Gaeilge. Tá d'aidhm againn fosta tacaíocht a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí ag céimeanna éagsúla ar a dturas teanga. Mar a deir an seanfhocal - ní neart go cur le chéile.

Seoladh  Líofa i mí Mheán an Fhómhair 2011 agus an chéad sprioc a bhí aici 1,000 duine gealltanas Líofa a thabhairt in éineacht léi agus luí isteach ar fheabhsú agus ar úsáid na Gaeilge. Mar gheall ar an tsuim ollmhór atá sa tionscnamh agus é a bheith ag síorbhailiú nirt, athraíodh an sprioc le gairid go 20,000 faoi 2020!

Is féidir le Líofa cuidiú praiticiúil a chur ar fáil le tacú leat an Ghaeilge a fhoghlaim:

  • Is féidir leat an acmhainn foghlama Now You’re Talking, podchraoltaí agus nuachtlitreacha a aimsiú ar an tsuíomh s'againn
  • Is féidir sparánacht a iarraidh orainn le gabháil ar chúrsa Gaeilge i gcolaiste samhraidh i dTír Chonaill.
  • Is féidir muid a leanstan ar na meáin shóisialta le leideanna foghlama agus eile a fháil.
  • Tairgeann muid tacaíocht phraiticiúil i mbunú ranganna Gaeilge i gcumainn nó i ngrúpaí pobail.
  • Is féidir bualadh le foghlaimeoirí eile trí Chlub Leabhar Líofa nó trí Thráth na gCeist Boird Líofa.
  • Is féidir linn tú a threorú chuig an rang Gaeilge is deise duit. 

 

Aithníonn Líofa nach le dream nó le duine ar leith an Ghaeilge ach gur teanga shaibhir, bheoga í a dtig le duine ar bith ar mian leo í a labhairt. Mar sin, bí linn agus cláraigh le Líofa inniu.

Léigh níos mó