Maidir le Líofa

Ciallaíonn an focal Líofa teanga a bheith ar do thoil agat agus sin é go díreach an cuspóir atá ag Líofa – líon na ndaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu a mhéadú.

Tá sé d'aidhm againn anseo ag Líofa  an oiread agus is féidir a spreagadh le gealltanas pearsanta a thabhairt feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, agus trí sin, a bheith ina mball de phobal daoine atá ar aon dearcadh faoi úsaid agus faoi fhoghlaim na Gaeilge. Tá d'aidhm againn fosta tacaíocht a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí ag céimeanna éagsúla ar a dturas teanga. Mar a deir an seanfhocal - ní neart go cur le chéile.

Seoladh  Líofa i mí Mheán an Fhómhair 2011 agus an chéad sprioc a bhí aici 1,000 duine gealltanas Líofa a thabhairt in éineacht léi agus luí isteach ar fheabhsú agus ar úsáid na Gaeilge. Faoi dheireadh na bliana 2021 bhí níos mó ná 24,800 duine againn a bhí tiomanta don teanga a fhoghlaim.

Is féidir le Líofa cuidiú praiticiúil a chur ar fáil le tacú leat an Ghaeilge a fhoghlaim:

  • Is féidir leat a lán acmhainní foghlama a aimsiú ar an tsuíomh s'againn
  • Is féidir sparánacht a iarraidh orainn le gabháil ar chúrsa Gaeilge i gcolaiste samhraidh i dTír Chonaill. Is féidir iarratais a chur isteach ón 18ú Mí Eanair 2023.
  • Tá an fhoirm iarratais do Scéim Sparántachta Gaeltachta 2023 ar fáil anseo. Beidh cóipeanna crua ar fáil ón 18ú Mí Eanair 2023. Cuir glaoch orainn, más é do thoil é, ar 028 9051 5114 nó 028 90 515 210 chun cóip chrua a iarraidh nó chun plé a dhéanamh ar aon chuid den scéim. Féach ar an chuid ‘Gaeltacht’ den suíomh gréasáin agus ar ‘Coláistí Gaeltachta’ chun fáil amach cad iad na coláistí a bheith páirteach sa scéim in 2023.