Maidir le Líofa

Ciallaíonn an focal Líofa teanga a bheith ar do thoil agat agus sin é go díreach an cuspóir atá ag Líofa – líon na ndaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu a mhéadú.

Tá sé d'aidhm againn anseo ag Líofa  an oiread agus is féidir a spreagadh le gealltanas pearsanta a thabhairt feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, agus trí sin, a bheith ina mball de phobal daoine atá ar aon dearcadh faoi úsaid agus faoi fhoghlaim na Gaeilge. Tá d'aidhm againn fosta tacaíocht a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí ag céimeanna éagsúla ar a dturas teanga. Mar a deir an seanfhocal - ní neart go cur le chéile.

Seoladh  Líofa i mí Mheán an Fhómhair 2011 agus an chéad sprioc a bhí aici 1,000 duine gealltanas Líofa a thabhairt in éineacht léi agus luí isteach ar fheabhsú agus ar úsáid na Gaeilge. Mar gheall ar an tsuim ollmhór atá sa tionscnamh agus é a bheith ag síorbhailiú nirt, athraíodh an sprioc le gairid go 20,000 faoi 2020!

Is féidir le Líofa cuidiú praiticiúil a chur ar fáil le tacú leat an Ghaeilge a fhoghlaim:

  • Is féidir leat an acmhainn foghlama Now You’re Talking, podchraoltaí agus nuachtlitreacha a aimsiú ar an tsuíomh s'againn
  • Is féidir sparánacht a iarraidh orainn le gabháil ar chúrsa Gaeilge i gcolaiste samhraidh i dTír Chonaill. Is féidir iarratais a chur isteach ó 8 Eanáir 2019 ar aon líne leis an fhógra tuairisceoireachta. Má iarrtar, íocfar éarlaisí na gcúrsaí uilig ar ais d’iarratasóirí nár éirigh leo sparánacht a fháil. Cíallaíonn sé gur féidir cúrsaí a chur in áirithe go luath, go díreach leis na coláistí, chun díoma a sheachaint. Tá an fhoirm iarratais do Scéím Sparánachta Gaeltachta 2019 ar fáil anseo. Beidh cóipeanna crua ar fáil ó 8 Eanáir 2019. Cuir glaoch orainn, más é do thoil é, ar 028 9051 5014 nó 028 90515008 chun plé a dhéanamh ar aon chuid de (10.00-16.00). Féach ar an chuid ‘Gaeltacht’ den suíomh gréasáin agus ar ‘Coláistí Gaeltachta’ chun fáil amach cad iad na coláistí a bheith páirteach sa scéim i 2019.
  • Is féidir muid a leanstan ar na meáin shóisialta le leideanna foghlama agus eile a fháil.
  • Tairgeann muid tacaíocht phraiticiúil i mbunú ranganna Gaeilge i gcumainn nó i ngrúpaí pobail.
  • Is féidir bualadh le foghlaimeoirí eile trí Chlub Leabhar Líofa nó trí Thráth na gCeist Boird Líofa.
  • Is féidir linn tú a threorú chuig an rang Gaeilge is deise duit. 

 

Aithníonn Líofa nach le dream nó le duine ar leith an Ghaeilge ach gur teanga shaibhir, bheoga í a dtig le duine ar bith ar mian leo í a labhairt. Mar sin, bí linn agus cláraigh le Líofa inniu.