Comhairle Ceantair Fhear Meanach agus na hÓmaí (Inis Ceithleann)

Comhairle Ceantair Fhear Meanach agus na hÓmaí (Inis Ceithleann)

Halla an Bhaile,
2 Sráid Halla an Bhaile,
Inis Ceithleann,
Co. Fhear Manach
BT74 7BA

Idirlíon: www.fermanaghomagh.com

Ríomhphost: info@fermanaghomagh.com

Guthán: 0300 303 1777

Eagraíonn an Chomhairle ranganna, gníomhaíochtaí agus imeachtaí sa cheantar! Gabh i dteagmháil leis an Oifigeach Gaeilge le haghaidh tuilleadh eolais.