Cultúrlann Uí Chanáin

Cultúrlann Uí Chanáin

37 Mórshráid Shéamais,
Doire,
Co. Dhoire
BT48 7DF

Idirlíon: www.culturlann.org

Ríomhphost: eolas@culturlann.org

Guthán: 028 7126 4132

Is ionad úr saintógtha Gaeilge agus cultúir é Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire. Ar na hacmhainní atá ann tá ionad ealaíon ilfheidhmeach ina bhfuil seomraí ranga, cumann óige agus amharclann 200 suíochán, siopa leabhar Gaeilge, caifé, gorlann ghnó agus spás oifige.