Croí Éanna

Croí Éanna
An Bóthar Ard
Gleann Ghormhlaithe
Aontroim
BT36 7AU

Idirlíon: https://www.gse.ie

Ríomhphost: eolas@croieanna.com

Guthán: 028 9083 0088

Cuireann Croí Éanna an Ghaeilge, an cultúr, ceol traidisiúnta agus cluichí Gaelacha chun cinn i nGleann Ghormlaithe.