An Chultúrlann

216 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
Aontroim
BT12 6AH

Idirlíon: https://www.culturlann.ie

Ríomhphost: oifigfailte@culturlann.ie

Guthán: 028 9096 4180

Cuireann Cultúrlann Bhéal Feirste clár beoga ealaíon ar fáil a chuireann an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach chun cinn, rud a chruthaíonn ionad teacht le chéile tarraingteach do thurasóirí agus do bhunadh na háite araon.