Fóram na nÓg

195a Bóthar na Carraige Báine
Béal Feirste
Aontroim
BT12 7FW

Idirlíon: https://www.foramnanog.com

Ríomhphost: oifig@foramnanog.com

Guthán: 028 9089 7335

Is eagraíocht ionadaíochta í Fóram na nÓg don earnáil óige Ghaeilge.  Is é príomhaidhm na héagraíochta obair óige trí mheán na Gaeilge a láidriú agus a chur chun cinn.
Fóram na nÓg is a body that represents the Irish-medium youth sector. The primary aim of the organistion is to strengthen and develop youth work through the medium of Irish.