Glór na nGael

6B Sráid an tSéipéil Uacht.
Iúr Chinn Trá
An Dún
BT34 2DS

Idirlíon: https://www.glornangael.ie

Ríomhphost: eolas@glornangael.ie

Guthán: 00353 46 943 0974

Eagraíonn Glór na nGael comórtais agus tacaíocht do ghrúpaí pobail Gaeilge. Táirgeann siad bréagáin, cluichí agus foilseacháin Ghaeilge.