Pobal Mhuileann an tSiáin

1 Páirc na Nóiníní
Muileann an tSiáin
Tír Eoghain
BT82 9QD

Idirlíon: https://www.easyirish.com/news/irish-classes-pobal-201415

Ríomhphost: info@easyirish.com

Guthán: 028 8165 9801

Is grúpa pobail é Pobal Mhuileann an tSiáin atá suite i Muileann an tSiáin i gCo Thír Eoghain. Eagraíonn siad cúrsaí seachtainiúla Gaeilge agus d’fhorbair siad an acmhainn foghlama ar líne EasyIrish.com.
Pobal Mhuileann an tSiáin is a community group based in Sion Mills which organises weekly Irish-language classes and have developed the online learning resource EasyIrish.com