Ultach

6-10 Sráid Liam
Ceathrú na hArdeaglaise
Béal Feirste
Aontroim
BT1 1PR

Idirlíon: https://www.ultach.org

Ríomhphost: eolas@ultach.org

Guthán: 028 9023 0749

Is carthanas trasphobail Gaeilge é Ultach agus é lonnaithe i mBéal Feirste. Eisíonn Ultach foilseacháin éagsúla agus tig leo aoi-chainteoirí a thairiscint ar réimse leathan ábhar, an bunús Gaeilge atá le sloinnte, Preispitéirigh agus an Ghaeilge agus cainteoirí dúchais ar fud an tuaiscirt san áireamh.